Wyjątkowe spotkanie profesjonalistów z rynku finansowegoInvestment Summary 2018

 

Investment Summary

Miejsce spotkania: Pałac Zamojskich
Restauracja Endorfina - Oranżeria
ul. Foksal 2, Warszawa
Czas spotkania: 19 grudnia 2018 (środa) 19:00:00

Grudzień ze względu na swój świąteczny charakter skłania do podsumowań i snucia planów na kolejny rok. Dlatego 19 grudnia CFA Society Poland oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami już po raz piąty zorganizowała wyjątkowe spotkanie, które - podobnie jak w latach ubiegłych - było okazją do dyskusji i zabawy wśród uczestników rynku finansowego. W tym roku do współorganizacji tego ważnego w kalendarzu finansisty wydarzenia dołączyła również Izba Domów Maklerskich. Gala Investment Summary 2018 odbyła się w wyjątkowym miejscu, w klubie Endorfina, mieszczącym się w Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie. Ten przedświąteczny wieczór zgromadził ponad 260 profesjonalistów, zawodowo związanych z szeroko pojętą branżą finansową, którzy we wspólnym gronie rozmawiali o najważniejszych wydarzeniach minionych dwunastu miesięcy. Atmosfera była bardzo ciepła i przyjazna, pozwalała się wczuć w klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2019 Roku.

Coroczna grudniowa gala to dla nas okazja by spotkać w jednym miejscu wielu ludzi z którymi łączą nas relacje służbowe i którzy wywierają duży wpływ na otoczenie biznesowe, w którym przyszło nam działać. Spotkanie miało charakter business networkingu i było wyjątkową okazją do podtrzymywania i zawierania nowych znajomości, pogłębiania i utrwalania więzi oraz kontaktów zawodowych. W naszych czasach relacje są ważniejsze niż kiedykolwiek – powiedział prof. Marcin Dyl, prezes IZFiA

Organizatorzy

CFA Society Poland

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

Izba Domów Maklerskich

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce. Misją Izby jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce oraz ochrona inwestorów.

Izba podejmuje różnorodne działania mające na celu rozwój rynku kapitałowego, m.in. przez tworzenie standardów postępowania domów maklerskich.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

Agenda konferencji

  • Rejestracja gości, welcome drink, bufet

  • Część oficjalna
    Przywitanie Gości przez gospodarzy, wystąpienia przedstawicieli Partnerów Gali

  • Część nieoficjalna
    atrakcje wieczoru, networking, bufet, zabawa taneczna

Wystąpienia
Partner strategiczny

PKO Finat

PKO Finat, to spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego:

  • usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych
  • dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.

Na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Spółka świadczy również usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

PKO Finat jest Podmiotem Wspierającym Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Partner

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej, i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl.

SPCG

Kancelaria T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa (”SPCG”) jest jedną z największych i najstarszych niezależnych firm prawniczych w Polsce. Zespół SPCG liczy ponad siedemdziesięciu prawników, z czego szesnastu posiada status partnera kancelarii.

SPCG specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych oraz w zakresie skomplikowanych sporów sądowych i arbitrażowych.

Główna siedziba SPCG znajduje się w Krakowie. SPCG posiada również oddziały w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

SPCG posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa dla inwestorów zagranicznych działających w Polsce. W tym zakresie SPCG współpracuje od wielu lat z czołowymi firmami prawniczymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji oraz USA.

Zespół prawników SPCG charakteryzuje połączenie doskonałego przygotowania teoretycznego z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Zapewnia to najwyższy poziom doradztwa prawnego, uwzględniającego zarówno najwyższe kompetencje w dziedzinie wykładni i stosowania prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, jak i wszechstronne rozumienie oczekiwań oraz interesów ekonomicznych naszych Klientów.

SPCG łączą ścisłe związki z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czterech partnerów SPCG jest profesorami na tym wydziale. Wśród prawników kancelarii są także pracownicy naukowi innych renomowanych uczelni polskich, w tym Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Bliski związek ze środowiskiem akademickim pozwala na pozyskiwanie w razie potrzeby dodatkowych ekspertyz i konsultacji ze strony wiodących specjalistów poszczególnych dziedzin prawa.

SPCG od wielu lat zalicza się do pierwszej dziesiątki największych firm prawniczych w Polsce, będąc jednocześnie największą polską firmą prawniczą mającą siedzibę poza Warszawą.

Partnerzy medialni

Rzeczpospolita

Rzeczpospolita to ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny i jedyna w Polsce gazeta konserwatywno-liberalna. Ukazuje się sześć razy w tygodniu. W soboty jako weekendowe wydanie „Plus Minus” składające się z tekstów o charakterze cywilizacyjnym, literackim, obyczajowym i meta-politycznym. Ukazuje się również w postaci portalu; rp.pl to jeden z najchętniej czytanych serwisów dzienników ogólnopolskich w kategorii Biznes-Finanse -Prawo. Użytkownicy znajdują tu najświeższe informacje z kraju i ze świata, wiadomości ekonomiczne, prawne i regionalne. Strona dostosowana jest do wszystkich urządzeń i czytników treści, a dodatkowo „Rzeczpospolitą” można czytać dzięki aplikacji mobilnej.

Parkiet

„Parkiet” to najstarszy w Polsce ogólnopolski dziennik gospodarczy. Koncentruje się na tematyce inwestycji i rynku kapitałowym. Jest codziennym i głównym źródłem informacji gospodarczych i finansowych dla inwestorów. Będąc częścią największego newsroomu w Polsce, opisuje zjawiska, analizuje, prognozuje i rekomenduje. Gazeta ma też swój portal internetowy prezentujący m.in. na bieżąco informacje o notowaniach na warszawskiej giełdzie oraz telewizję internetową Parkiet TV, nadającą program codziennie o godz. 12.00.

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze