Wyjątkowe spotkanie profesjonalistów z rynku finansowego2017 Investment Summary

 

Investment Summary

Miejsce spotkania: Reduta Banku Polskiego,
ul. Bielańska 10, Warszawa
Czas spotkania: 20 grudnia 2017 (środa) 19:00:00

Organizatorzy

CFA Society Poland

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

Agenda konferencji

  • Rejestracja gości

  • Przywitanie Gości przez gospodarzy, wystąpienia przedstawicieli Partnerów Gali

  • Część oficjalna

  • Część nieoficjalna

Wystąpienia
Partner strategiczny

ProService Finteco

ProService Finteco Sp. z o.o. jest wiodącym agentem transferowym na rynku polskim. Wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu usług finansowych gwarantuje Klientom obsługę świadczoną na najwyższym poziomie. Skuteczność oraz wysoka jakość operacyjna opiera się na dogłębnej analizie potrzeb rynku, wykorzystaniu skutecznych praktyk działania oraz rozwoju usług dostosowanych do potrzeb Klientów.

ProService Finteco pełni rolę pośrednika pomiędzy Klientami i dystrybutorami, a różnymi instytucjami finansowymi, takimi jak: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe, w szczególności w zakresie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

ProService Finteco posiada wieloletnie doświadczenie, wysokie standardy jakości i sprawdzone procedury operacyjne, które zostały potwierdzone przez niezależne audyty, których efektem są otrzymane certyfikaty ISO 9001, ISO 27001 oraz raport zgodności ze standardem ISAE 3402 (do 2012 roku – SAS 70). Systemy do przetwarzania, przechowywania i analizowania danych zostały zaprojektowane w firmie i są własnością ProService Finteco, tym samym są elastyczne i łatwo adaptowalne do aktualnych wymagań.

ProService Finteco oferuje kompleksową i dostosowaną do wymagań Klienta usługę agenta transferowego, zaprojektowaną w przejrzysty sposób. Klienci mają możliwość doboru usług oferowanych przez PS Finteco, w zależności od potrzeb wybierając zakres, w którym chcą być obsługiwani.

Partner

SPCG

Kancelaria T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa (”SPCG”) jest jedną z największych i najstarszych niezależnych firm prawniczych w Polsce. Zespół SPCG liczy ponad siedemdziesięciu prawników, z czego szesnastu posiada status partnera kancelarii.

SPCG specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych oraz w zakresie skomplikowanych sporów sądowych i arbitrażowych.

Główna siedziba SPCG znajduje się w Krakowie. SPCG posiada również oddziały w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

SPCG posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa dla inwestorów zagranicznych działających w Polsce. W tym zakresie SPCG współpracuje od wielu lat z czołowymi firmami prawniczymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji oraz USA.

Zespół prawników SPCG charakteryzuje połączenie doskonałego przygotowania teoretycznego z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Zapewnia to najwyższy poziom doradztwa prawnego, uwzględniającego zarówno najwyższe kompetencje w dziedzinie wykładni i stosowania prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, jak i wszechstronne rozumienie oczekiwań oraz interesów ekonomicznych naszych Klientów.

SPCG łączą ścisłe związki z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czterech partnerów SPCG jest profesorami na tym wydziale. Wśród prawników kancelarii są także pracownicy naukowi innych renomowanych uczelni polskich, w tym Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Bliski związek ze środowiskiem akademickim pozwala na pozyskiwanie w razie potrzeby dodatkowych ekspertyz i konsultacji ze strony wiodących specjalistów poszczególnych dziedzin prawa.

SPCG od wielu lat zalicza się do pierwszej dziesiątki największych firm prawniczych w Polsce, będąc jednocześnie największą polską firmą prawniczą mającą siedzibę poza Warszawą.

Patroni honorowi

GPW
KDPW
PFR

Partnerzy medialni

Rzeczpospolita
Parkiet
IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze